finansowanie

Idea

Ostatnim etapem procesu zakupu nowego systemu teleinformatycznego jest kwestia jego finansowania. Klientom oczekujących wsparcia także w tej kwestii proponujemy niżej wymienione jego formy.

Formy finansowania

- wydłużony termin płatności: faktura za zakupione przez Klienta rozwiązanie wystawiana jest z wydłużonym terminem płatności (maksymalnie 6 miesięcy), Klient zobowiązuje się do jej regulowania zgodnie z ustalonym harmonogram spłat.

- dzierżawa: Klient użytkuje na zasadzie wypożyczenia wybrane rozwiązanie. Na dowolnym etapie dzierżawy Klient ma możliwość jego wykupu za wartość wyliczaną na dzień zgłoszenia zainteresowania. Dzierżawiony Klientowi system objęty jest opieką serwisową SLA.

- Europejski Fundusz Leasingowy SA jest największą w Polsce instytucją finansową, oferującą leasing dowolnych środków trwałych. Od 2001 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Crédit Agricole, znajdującej się w światowej czołówce grup bankowych pod względem wielkości kapitału.

- finansowanie poprzez operatora: wybrane przez Klienta rozwiązanie może być finansowane poprzez operatora dostarczającego usługi transmisji głosu oraz danych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.